Informace o publikaci

Zoogeografické regiony České republiky

Autoři

DIVÍŠEK Jan

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Jedním ze zásadních témat biogeografie je členění zemského povrchu na regiony podle toho jaká fauna nebo flóra danou oblast obývá. Od dob prvních biogeografů až doposud byla hlavní pozornost věnována především regionalizacím v globálním nebo kontinentálním měřítku. I přes to však můžeme nalézt řadu studií, které se snaží klasifikovat území řádově menší. To si klade za cíl i tato studie, která je prvním pokusem o statistické vymezení zoogeografických regionů na území České republiky na základě rozšíření druhů čtyř terestrických skupin obratlovců. V měřítku České republiky, tedy při velikosti mapovacích kvadrátů 11.1 × 12 km, se však často setkáváme s tím, že se regiony vymezené na základě podobnosti společenstev rozpadají do více nesouvislých ploch, které jsou jen obtížně interpretovatelné a odrážejí spíše lokální environmentální podmínky než širší prostorové souvislosti jako např. hranice areálů, které se projevují až na hrubších škálách. Z tohoto důvodu byla pro klasifikaci použita metoda prostorově omezeného shlukování, která shlukuje kvadrátové buňky podle podobnosti jejich společenstev avšak pouze tehdy, když spolu dané dvě buňky sousedí. Pomocí této metody bylo vymezeno pět zoogeografických regionů České republiky (Hercynský horský region, Karpatský region, Českomoravská vrchovina a pahorkatina, Středočeský nížinný region a Panonský region), které odráží změny v naší fauně nejen podél gradientu nadmořské výšky, klimatu a vegetace, ale také podél longitudinálního gradientu mezi Hercynikem na západě, Karpaty a Panonskou oblastí na východě a jihovýchodě. Druhy silně asociované s vymezenými regiony se vyznačují dobře odlišitelnými typy rozšíření v Evropě a uvedené regiony také velmi věrně kopírují regiony vymezené na základě rozšíření typů přírodních biotopů. Předkládaná klasifikace by však neměla být chápána jako vylepšení nebo náhrada předchozích klasifikací, ale spíše jako jeden ze způsobů jak lépe pochopit biogeografické zákonitosti na našem území.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info