Informace o publikaci

Časoprostorové modely nákupního chování české populace

Autoři

KUNC Josef MARYÁŠ Jaroslav TONEV Petr FRANTÁL Bohumil SIWEK Tadeusz HALÁS Marián KLAPKA Pavel SZCZYRBA Zdeněk ZUSKÁČOVÁ Veronika

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Citace
Přiložené soubory
Popis Český maloobchod prochází obdobím největších změn v celé své historii. Na kapacitní i kvalitativní nedostatečnost odvětví z konce 80. let minulého století navázala v první polovině let devadesátých etapa atomizace, podpořená malou privatizací, kdy se počet maloobchodních jednotek za deset let zvýšil dvojnásobně na téměř 100 tisíc. Od 2. poloviny 90. let začaly ve větší míře pronikat na tuzemský trh zahraniční řetězce a český maloobchod se velmi rychle internacionalizoval. Vstup zahraničního kapitálu byl dominantní, domácí subjekty nebyly reálně konkurenceschopné. Pokračovala transformace maloobchodu, jehož sítová struktura se opírala o stále větší počet velkoplošných maloobchodních jednotek (super a hypermarkety, diskonty), objevila se první nákupní centra. Předložená publikace nabízí čtenářům hlavní výsledky projektu „Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů“. Denní rytmus obyvatel zde není primárně vázán na pohyb za prací, ale je modifikován dojížďkou za službami a specificky za maloobchodem, resp. je dotvářen novými formami nákupního chování. V první části textu je představen teoretický základ nákupního chování jako sociálně-prostorového fenoménu, dále navazuje transformace českého maloobchodu a fenomén nákupních center. Druhá část práce je založena na výsledcích rozsáhlých šetření v modelových aglomeracích Brna a Olomouce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info