Informace o publikaci

Česká zahraniční politika

Autoři

KOŘAN Michal

Druh Učebnice
Citace
Popis Tato studijní opora slouží pro seznámení studentů se základními pojmy a trendy v československé/české zahraniční politice po roce 1989 do současnosti. Po přečtení opory se bude student orientovat v hlavních vývojových fázích české zahraniční politiky, bude obeznámen s hlavními aktéry české zahraniční politiky a s hlavními výzvami, jímž Česká republika čelí v současném světě. Studijní text se zaměřuje na to, aby student chápal českou zahraniční politiku v souvislostech a v kontextu jak vývoje vnitropolitického, tak i evropského a světového. Jsou v něm rozebrány bilaterální vztahy se sousedními zeměmi v kontextu regionu střední Evropy. Dále bilaterální vztahy s USA a Ruskem a zapojení ČR do multilaterální spolupráce v rámci NATO a EU. Kurz rovněž studenty seznámí se základními směry v hospodářské diplomacii