Informace o publikaci

Finanční analýza a řízení podniku

Autoři

KALOUDA František

Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Publikace Finanční analýza a řízení podniku je věnována problematikám finančního řízení podniku, což je téma stále aktuální a v odborné literatuře standardně zastoupené. V tomto případě však publikace Finanční analýza a řízení podniku představuje standardní obsah v mnoha ohledech nestandardně. A to způsobem, který činí text zajímavějším, když s využitím původních vědeckých a výzkumných aktivit jednak upravuje na pravou míru některá tradiční dogmata finančního řízení (dogma o konkurenčních výhodách kapitálově lehlé a těžké firmy), případně koriguje až dosud tolerované chyby či nepřesnosti (význam pojistného plnění pro financování podniku, metodika bankrotních modelů). Předkládaný text se do jisté míry, v positivním smyslu slova, vymyká běžným zvyklostem i v tom, že klade větší důraz než je obvyklé na informační východiska procesů finančního řízení podniku. Důsledkem této orientace je zdůrazňování významu finanční analýzy jako součásti finančního řízení (což je konečně zřejmé už i z názvu publikace). To vše vede logicky ke stavu, kdy je v textu publikace zdůrazňován informační obsah presentovaných sdělení s ohledem na jejich aktuálnost (pokroky v dané oblasti) a pravdivost (korekce chyb či nepřesností).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info