Informace o publikaci

Charakteristische Merkmale der gegenwärtigen deutschen Aussprache

Název česky Charakteristické jevy německé výslovnosti
Autoři

KOVÁŘOVÁ Alena

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pro současnou standardní výslovnost němčiny je charakteristický silný přízvuk, tzn. že přízvučná slabika velmi oslabuje ostatní slabiky nepřízvučné. V němčině proto převažují slabiky nepřízvučné redukované, kde jádrem slabiky jsou výhradně redukované vokály: oslabené E a vokalizované R. V češtině jsou na rozdíl od němčiny artikulovány vždy všechny slabiky jako slabiky plné a k redukci nedochází. Nedodržení silného přízvuku a následné redukce nepřízvučných slabik je jednou z nejčastějších výslovnostních chyb při výuce němčiny jako cizího jazyka.