Informace o publikaci

Effect of bovine lactoferrin on MDMF infected by porcine rotavirus A

Název česky Vliv bovinního laktoferinu na MDMF infikované porcinním rotavirem A
Autoři

BARTOŇKOVÁ Naďa KYJOVSKÁ Andrea PRODĚLALOVÁ Jana MOUTELÍKOVÁ Romana FALDYNA Martin

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace