Informace o publikaci

Institut zajištění při správě spotřebních daní

Autoři

KUČERA Lubomír

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Ve své prezentaci se autor zaměřil na jedno z aktuálních témat vztahujících se k problematice správy spotřebních daní, a to na zajištění daně a související instituty z pohledu Celní správy ČR.
Související projekty: