Informace o publikaci

Bakalářský studijní obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl na Masarykově univerzitě v Brně

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

POLÁŠEK Petr PŘÍHODA Jiří ŠEVČÍK Richard SEDMÍK Josef

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje navrhovanou podobu bakalářského studijního oboru Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl na Masarykově univerzitě (MU). Navrhovaný bakalářský studijní obor je koncipovaný jako modulární se zaměřením na konzervování a restaurování keramiky, kovu, nábytku a nepolychromované dřevořezby a malířských a dekorativních technik. Předpokládaná délka studia je sedm semestrů. Studium je určeno pro diplomované specialisty (DiS.), kteří by si mohli zkrátit délku studia o čtyři semestry, a také pro praktikující odborníky v oblasti konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl v dané modulární stavbě. Garantem oboru bude Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty MU. Studium budou dále zajišťovat Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU, Seminář dějin umění Filosofické fakulty MU, Metodické centrum konzervace a VOŠ restaurátorská Brno. Bakalářská práce bude v rámci navrhovaného studia chápána jako vědecká práce zaměřená na ochranu hmotného kulturního dědictví z pohledu památkové péče/muzeologie/dějin výtvarného nebo užitého umění, která má souviset s restaurovanými předměty z vlastní konzervátorsko-restaurátorské praxe. Podklady pro vznik navrhovaného studijního oboru jsou jedním z výstupů projektu VOŠ restaurátorské Brno, paralelního projektu VOŠ Turnov a jejich projektového partnera MU.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info