Informace o publikaci

Aplikace metod virtuální antropologie při určování pohlaví u fragmentárních kosterních nálezů

Autoři

JANDOVÁ Marie ŠPLÍCHALOVÁ Ivana URBANOVÁ Petra

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia archaeologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133100/1_StudiaArcheologicaBrunensia_20-2015-1_8.pdf?sequence=1
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova fragmented skeletal remains; sex determination in human skull; virtual anthropology; virtual restoration
Popis Restaurace a rekonstrukce fragmentárních kosterních nálezů v digitálním prostředí počítače snižuje míru poškození nebo narušení původní podstaty nálezu oproti tradičním metodám rekonstrukce. Cílem tohoto příspěvku je optimalizovat metodiku virtuální anatomické restaurace fragmentárních lebek do celistvého trojrozměrného digitálního modelu a prozkoumat vliv virtuálních postupů na určení pohlaví na lebce. Prostřednictvím 3D laserového skeneru bylo do počítače převedeno 268 zlomků lidských lebek. Pro určení pohlaví na vytvořených 3D modelech byly zvoleny tradiční morfoskopické metody a osteometrické metody s počítačovou podporou. Testovány byly programy FORDISC 3.0, 3D-ID a COLIPR 1.0. Spolehlivost pohlavní diagnózy na lebce byla hodnocena ve vztahu k určení pohlaví podle pánve. Bylo zjištěno, že morfoskopické metody vykazují vyšší shodu s určením pohlaví na pánvi než osteometrické metody. Tento rozdíl je patrnější u lebek restaurovaných, kde je spolehlivost určení pohlaví snižována nejenom využitím populačně specifických metod, ale také nekompletností zachovalého materiálu a mírou poškození původního nálezu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info