Informace o publikaci

The relationship between carbon dioxide concentration and visitor numbers in the homothermic zone of the Balcarka Cave (Moravian Karst) during a period of limited ventilation

Název česky Vztah mezi koncentrací oxidu uhličitého a návštěvností v homotermické zóně jeskyně Balcarka (Moravský kras) během období limitované ventilace
Autoři

LANG Marek FAIMON Jiří EK Camille

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Speleology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.44.2.6
Obor Geochemie
Klíčová slova antropogenní a přírodní CO2; dynamický model; teplotní rozdíl; tok; ventilace jeskyně
Popis Vývoj koncentrace CO2 v přítomnosti a bez návštěvníků byl studován na vybraných místech (dóm Galerie) v homotermické zóně jeskyně Balcarka (Moravský kras, Česká republika) během období potlačené ventilace. Bylo rozlišeno několik faktorů řídících koncentrace CO2 v jeskyni za různých podmínek v okolí a uvnitř jeskyně. Během nepřítomnosti návštěvníků, koncentrace CO2 byly řízeny advektivními toky CO2 spojenými s prouděním vzduchu v jeskyni, které dosahovaly až ~1,5x10-3 mol s-1. Tyto toky převyšovaly o několik řádů výměnné difúzní toky (až 4,8x10-8 mol s-1) a také přírodní toky (od 1,7x10-6 do 6,7x10-6 mol s-1) vstupující do monitorovaného dómu přímo z nadloží. Hodnota přírodního toku, normalizovaného na jednotku plochy, byla odhadnuta mezi 2,8x10-8 do 1,1x10-7 mol m-2 s-1, v závislosti na průmětné ploše dómu ~60 m2. V přítomnosti návštěvníků dosahovaly hodnoty antropogenního toku v dómu až 3,5x10-3 mol s-1, což mírně převyšovalo hodnoty advektivního toku. Tento tok, přepočtený na jednu osobu, odpovídal 6,7x10-5 mol s-1. Výpočet dosažitelného stacionárního stavu prokázal, že antropogenní toky by mohly téměř ztrojnásobit přírodní koncentrace CO2, pokud by návštěvníci zůstali v jeskyni po dostatečně dlouhou dobu.