Informace o publikaci

Principal and antiprincipal solutions at infinity of linear Hamiltonian systems

Název česky Hlavní a antihlavní řešení v nekonečnu pro lineární hamiltonovské systémy
Autoři

ŠEPITKA Peter ŠIMON HILSCHER Roman

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Differential Equations
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2015.06.027
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Linear Hamiltonian system; Antiprincipal solution at infinity; Principal solution at infinity; Minimal principal solution; Controllability; Normality; Conjoined basis; Order of abnormality; Genus of conjoined bases; Moore-Penrose pseudoinverse
Popis Autoři nedávno představili koncept hlavního řešení pro abnormální lineární hamiltonovské systémy. V tomto článku jsme na tuto teorii navázali a vytvořili jsme teorii antihlavních řešení v nekonečnu. Dokázali limitní charakterizaci hlavních řešení, tj. ukázali jsme, že hlavní řešení jsou ta nejmenší řešení v nekonečnu v porovnání s antihlavními řešeními. Toto tvrzení zobecňuje klasický výsledek W. T. Reida, P. Hartmana a W. A. Coppela pro kontrolovatelné lineární hamiltonovské systémy. Navíc jsme odvodili klasifikaci antihlavních řešení v nekonečnu podle jejich hodnosti a dokázali, že antihlavní řešení existují pro libovolnou hodnost v předem zadaném intervalu mezi minimální a maximální hodností. Tuto novou teorii jsme také ilustrovali na několika příkladech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info