Informace o publikaci

X-ray irradiation of the winds in binaries with massive components

Název česky Ozařování větrů rentgenovým zářením ve dvojhvězdách s hmotnými složkami
Autoři

KRTIČKA Jiří KUBÁT Jiří KRTIČKOVÁ Iva

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Astronomy and Astrophysics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2015/07/aa25637-15/aa25637-15.html
Doi http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201525637
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Klíčová slova stars: winds; outflows; stars: mass-loss; stars: early-type; hydrodynamics
Popis Dvojhvězdy s hmotnými složkami jsou silné zdroje rentgenového záření. Kromě vlastní rentgenové emise jednotlivých složek pocházející z jejich větrů pochází rentgenová emise z akrece na kompaktní složku nebo ze srážek větrů. Protože jsou větry horkých hvězd urychlovány absorbcí záření v čarách těžších prvků, je zářivé urychlování citlivé na ionizační stav látky. Ionizace vnějším rentgenovým zdrojem proto silně ovlivňuje větry jednotlivých složek. Studovali jsme vliv vnějšího rentgenového ozařování na hvězdné větry horkých hvězd. Použili jsme modely větru s řešením rovnic kinetické rovnováhy pro odhad vlivu vnějšího rentgenového ozařování. Modely byly spočteny pro různé rentgenové zářivé výkony a vzdálenosti zdroje. Modely byly spočteny pro parametry typické pro hvězdy typu O. Vliv rentgenového záření je určen optickou hloubkou mezi daným bodem ve hvězdném větru a vzdáleností rentgenového zdroje. Výsledky tedy mohou být interoretovány v diagramech zářivý výkon - efektivní optická hloubka. V těchto diagramech existuje zakázaná oblast vysokých zářivých výkonů rentgenového zdroje a nízkých optických hloubek, kde rentgenové záření vede k inhibici větru. Všechny pozorované dvojhvězdy s hmotnými složkami poháněné větrm leží v dovolené oblasti, což ukazuje na velmi dobrý soulad mezi teorií a experimentem.
Související projekty: