Informace o publikaci

Hrnčířská produkce na nížinném sídlišti ze starší doby bronzové: Hulín-Pravčice, střední Morava

Autoři

PETŘÍK Jan DAŇHEL Miroslav GREGEROVÁ Miroslava VŠIANSKÝ Dalibor CHMELA Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologické rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/10/AR-2_2015-obsah+abstr.pdf
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova pottery technology – prehistoric pottery – Early Bronze Age – Central Moravia – pottery origin – productionorganisation
Popis Keramika věteřovské skupiny je považována za vrchol hrnčířské produkce starší doby bronzové. Pečlivá povrchová úprava apodobný vzhled nádob vedly řadu badatelů kpředpokladu, že tato keramika je dílem profesionálních hrnčířů. Tato studie hodnotí vybraný segment hrnčířské produkce zrovinného sídliště věte-řovské skupiny vHulíně-Pravčicích, ato na základě analýzy 49 vzorků keramiky ze čtveřice zahloubenýchobjektů. Metodika byla orientována na určení technologických amateriálových charakteristik prostřednictvímkombinace makroskopického studia smikropetrografickou analýzou výbrusů artg-fluorescenční spektro-metrií. Tato hierarchie metod umožňuje definovat variabilitu produkce, klasifikovat ji do produkčních skupinavyčlenit vzorky sodlišnou proveniencí. Získaný obraz ovýrobě keramických nádob na sídlišti vHulíně-Pravčicích prozrazuje surovinové strategie orientované na lokální zdroje, které však vedly ktechnologicky pestré produkci členěné do čtyř hlavních skupin. Zhlediska provenience lze pouze utří vzorků spekulovat ocizím původu. Studovaný soubor zpravidla nevykazoval pozitivní korelaci mezi typem nádoby azvolenoutechnologií. Výjimku představují mísovité tvary, unichž dominuje jediný technologický postup. Vjejich pří- padě lze uvažovat otechnologické standardizaci, která může souviset snižšími formami specializace výrobya/nebo důležitou rolí těchto keramických tvarů. Vtomto případě lze uvažovat ounifikaci dílčího segmentuhrnčířské produkce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info