Informace o publikaci

Rhetorical effectiveness of (quasi) logical design of arguments

Autoři

SVAČINOVÁ Iva

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis According to Perelman and Olbrechts-Tyteca scientific audience tends to be influenced by argumentation presented as following logically or being demonstrative. The paper examines a rhetorical effectiveness of so-called quasi-logical arguments introduced into theory of argumentation by New Rhetoric programme. This paper interconnects this perspective with pragma-dialectical theory of argumentation. It examines quasi-logical arguments by concept of strategic maneuvering that is considered as an attempt of speakers to strengthen rhetorical effectiveness of arguments but simultaneously not to weaken their dialectical soundness. The paper investigates „quasi-logicality“ as a type of strategic maneuvering. The analysis is presented on particular case of two sub-types of quasi-logical arguments: reciprocity and rule of justice. Speech acts theory and concept of felicity conditions is used for research of rhetorical effectiveness of topical choice of these argument schemes.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info