Informace o publikaci

Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu

Autoři

KOBLÍŽEK Vladimír NOVOTNÁ Barbora KOČOVÁ Eva POPELKOVÁ Patrice PLUTINSKÝ Marek ZATLOUKAL Jaromír DVOŘÁK Tomáš SOBOTÍK Ondřej ŠAFRÁNEK Petr ŠNELEROVÁ Blanka HERIBANOVÁ Lucie MUSILOVÁ Pavlína MAJERČIAKOVÁ Marie VENCÁLEK Tomáš HEJDUK Karel PRAUS Rudolf VYTŘÍSALOVÁ Magda HRONEK Miloslav KOVAŘÍK Miroslav NEUMANNOVÁ Kateřina KOPECKÝ Michal ZBOŽÍNKOVÁ Zuzana JARKOVSKÝ Jiří ŠVANCARA Jan PAVLÍKOVÁ Ladislava KONEČNÝ Tomáš ORBAN Marek VANÍK Petr LIPTÁKOVÁ Zuzana MAREL Miloslav VLACHOVÁ Alena BLAŽKOVÁ Šárka KUDELA Ondřej PEJCHAL Jiří JAŠKOVÁ Jana VOLÁKOVÁ Eva BRAT Kristián JAREŠOVÁ Šárka KRIEGOVÁ Eva KOLEK Vítězslav DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Klíčová slova COPD; phenotypes; comorbidities; exacerbations; mortality; prospective study
Popis Úvod: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je frekventované civilizační onemocnění s mnoha klinickými formami. CHOPN představuje závažnou příčinu zvýšené mortality a morbidity zejména u osob seniorského věku. Cíle: Primárním cílem projektu je zaznamenat a analyzovat průběh onemocnění a jeho dopad na celkovou mortalitu pacientů ve vztahu ke GOLD kategoriím a CHOPN fenotypům. Dalšími záměry projektu jsou: sledování respirační a kardiovaskulární morbidity, posouzení deklinace plicních funkcí, monitorace tělesného složení, popis adherence s inhalačními léky, periodické vyšetřování denní aktivity a analýza komorbidit. Metodika: Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci je plánována na dobu 7–8 let (2–3letý náběr 800–1000 nemocných, následně jejich systematické pětileté sledování). Projekt je observační a prospektivní, probíhající ve 13 nemocničních centrech v rámci České republiky. Hlavním indikačním kritériem je přítomnost CHOPN s těžkou bronchiální obstrukcí s post-bronchodilatační hodnotou FEV1 ? 60 %. Do studie jsou zahrnováni nemocní splňující indikační a nesplňující vylučovací kritéria. Léčba nemocných není účastí v projektu nijak ovlivněna. Shrnutí: Předmětem článku je zevrubný popis cílů a metodologie tohoto projektu. Iniciální vstupní data již byla analyzována a publikována. První výsledky prospektivního sledování budou k dispozici v průběhu roku 2016. Projekt umožňuje blíže popsat podobu a přirozený průběh CHOPN u osob s těžkým stupněm bronchiální obstrukce léčených v České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info