Informace o publikaci

Příspěvek k rozšíření jurodivosti na Rusi

Autoři

OPLATEK Stanislav

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zabývá otázkou, zda existuje korelační vztah mezi geografickou a časovou rovinou rozšíření fenoménu jurodivosti v ruském kulturním prostředí. Problematiku analyzujeme ze tří hledisek – chronologického (doba života světce), kanonického (období kanonizace světce) a geografického (komparace geografického rozšíření fenoménu s oběma výše uvedenými aspekty). Nepřímo se pomocí získaných výsledků z analýzy snažíme odpovědět, nebo alespoň dílčím způsobem přispět k odpovědi na otázku, proč je jurodství v evropském kontextu jevem nikoliv běloruským či ukrajinským, ale čistě ruským v úzkém geografickém smyslu tohoto pojmu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info