Informace o publikaci

Vliv zaměstnání prarodičů na péči o vnoučata: vysvětlení výsledkové nekonzistence

Autoři

LAKOMÝ Martin

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Na stárnoucí populaci jsou z hlediska rolí kladeny stále větší nároky. Tento výzkum se zaměřil na otázku, zda se setrvávání na trhu práce nedostává do konfliktu s péčí o vnoučata. Tato otázka byla zodpovězena pro vzorek ze 14 evropských zemí s pomocí analýzy dat projektu SHARE.
Související projekty: