Informace o publikaci

Seroprevalence of antibodies of Neospora spp. and Toxoplasma gondii in horses from southern Italy

Název česky Séroprevalence protilátek proti Neospora spp. a Toxoplasma gondii u koní v jižní Itálii
Autoři

BÁRTOVÁ Eva MACHAČOVÁ Tereza SEDLÁK Kamil BUDÍKOVÁ Marie MARIANI Ugo VENEZIANO Vincenzo

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Folia Parasitologica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://folia.paru.cas.cz/pdfs/fol/2015/01/43.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.14411/fp.2015.043
Obor Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Klíčová slova serological test; Equus caballus; risk factor; toxoplasmosis; neosporosis
Popis Konzumace koňského masa byla epidemiologicky spojena s klinickou toxoplasmózou u lidí a neosporózou, které mohou způsobit klinické onemocnění u koní. Zde jsme určovali séroprevalence protilátek proti Toxoplasma gondii (Nicolle et Manceaux, 1908) a Neospora spp. (Dubey, Carpenter, Speer, Topper et Uggla, 1988) u koní z Itálie. Krevní vzorky byly odebrány od 643 zjevně zdravých koní z 60 farem v 51 obcích v jižní Itálii. Přítomnost protilátek proti T. gondii a Neospora spp. byly detekovány testem IFAT; titr aspoň 50 byl považován za pozitivní. Stejné sérum bylo také testováno na protilátky proti Neospora spp. pomocí cELISA; vzorky s aspoň 30% inhibici byly považovány za pozitivní. Protilátky proti T. gondii a Neospora spp. byly detekovány u 19 (3,0%) a 15 (2,3%) koní podle IFAT, v daném pořadí, a to bez statisticky významného vlivu pohlaví, věku a plemene (p-hodnota větší než 0,05). Protilátky proti Neospora byly zjištěny u 70 (10,9%) koní podle cELISA. Zde se prokázal statisticky významný rozdíl v pohlaví (6.0-18.5%, p-hodnota menší než 0,05) a plemenu (0-19.4%, p-hodnota menší než 0,05). Ačkoli výskyt T. gondii byl nízký, riziko nákazy člověka by nemělo být podceňováno, zejména v Itálii, kde konzumace syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného koňského masa má dlouhou tradici.