Informace o publikaci

Geoinformatika jako podpora při řešení mimořádných událostí

Autoři

HERMAN Lukáš KUBÍČEK Petr STACHOŇ Zdeněk BÁČOVÁ Radka RUSSNÁK Jan

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek prezentuje problematiku řešenou v rámci jednoho z dílčích úkolů výzkumného projektu „Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních složek státu“ (GISBS). Úkol byl zaměřen na analytické práce a návrh geoinformační podpory stávajících postupů Policie České Republiky (PČR) v?oblasti mimořádných událostí a krizových situací. Při řešení úkolu byly analyzovány stávající standardní pracovní postupy a vybrány ty postupy, které lze optimalizovat pomocí geoinformačních technologií. Příspěvek se zaměřuje na návrh geoinformační podpory pro typové činnosti související s výbuchem tzv. špinavé bomby, záchranou pohřešovaných osob (pátrací akcí v terénu) a dopravní nehodou. V rámci těchto tří uživatelských scénářů byly identifikovány jednotlivé činnosti příslušníků PČR a pro ně byly definována vhodná podpůrná prostorová data a prostorové analýzy či kartografické vizualizace. V příspěvku jsou shrnuty dosavadní výsledky a naznačeno další využití v rámci celého projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info