Informace o publikaci

MODERN METHODS FOR DETERMINATION OF BINDING CONSTANTS: CAPILLARY ELECTROPHORESIS VS. ISOTHERMAL TITRATION CALORIMETRY

Logo poskytovatele
Název česky Srovnání moderních metod stanovujích vazebné konstanty: kapilární elektroforéza vs. izotermální titrační kalorimetrie
Autoři

NEVÍDALOVÁ Hana GLATZ Zdeněk MICHALCOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Síla vazby mezi ligandy a proteiny se popisuje pomocí vazebné konstanty (Kb). Zmíněné interakce mají významný vliv na biologickou aktivitu, farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiv. Vazebná konstanta může být stanovena několika metodami. V této studii byla srovnávána kapilární elektroforéza a izotermální titrační kalorimetrie. Vazebné konstanty systémů diklofenak-HSA a lidokain-HSA byly stanoveny pomocí obou metod. Získané výsledky jsou srovnatelné, obě metody mohou být využity pro stanovení vazebných parametrů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info