Informace o publikaci

Petrografie keramiky

Autoři

PETŘÍK Jan SLAVÍČEK Karel SEDLÁČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V rámci zpracování veselské keramiky jsme se pokusili využít i vybrané přírodovědné analýzy, jejichž úkolem bylo alespoň v základní rovině odpovědět na některé otázky spojené s keramologickým výzkumem. Za tímto účelem bylo vybráno 16 vzorků, které pocházejí výhradně ze situací 2. poloviny 13. století jakožto nejpočetnější složky celého veselského keramického souboru. Tyto vzorky na jedné straně reprezentují běžnou, resp. nejčastěji se objevující hrnčinu, na druhé straně byly vybrány i vzorky, které se ze souboru již na první pohled zcela vymykaly, zároveň ale skýtaly příslib možného řešení dalších okruhů otázek. První skupinu reprezentují 3 vzorky grafitové keramiky a 5 vzorků keramiky písčité. Druhou skupinu pak 7 vzorků opatřených glazurou a jeden vzorek keramiky slídové.