Informace o publikaci

Zjišťování úrovně diagnostické kompetence u budoucích učitelů tělesné výchovy – obecné kroky tvorby webového nástroje pro empirické uchopení diagnostické kompetence

Autoři

VALKOUNOVÁ Eva

Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis V našem příspěvku se budeme zabývat problematikou zjišťování úrovně diagnostické kompetence budoucích učitelů tělesné výchovy skrze webové rozhraní. K tomu, abychom mohli zjistit úroveň diagnostické kompetence budoucích učitelů tělesné výchovy je zapotřebí vytvořit webové rozhraní, ve kterém budou mít budoucí učitelé tělesné výchovy možnost pracovat na základě analýzy vybraných videosekvencí pořízených z hodin tělesné výchovy. K těmto videosekvencím jsou vytvořeny otázky a úlohy, které zjišťují jejich úroveň diagnostické kompetence. Náš příspěvek se bude zabývat obecnými kroky při tvorbě webového rozhraní a podstatou tvorby Videowebu TV.
Související projekty: