Informace o publikaci

The way of life of prehistoric people of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme)

Název česky Způsob života pravěkých lidí jako zdroj environmentálního poznání žáků čtvrté třídy základní školy
Autoři

HORKÁ Hana RODOVÁ Veronika

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Przegląd Pedagogiczny
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova educational programme; gatherers and hunters; grounded theory; primary pedagogy; relationship between nature and culture
Přiložené soubory
Popis Příspěvek přináší příklad provázanosti vlastivědného učiva s environmentální problematikou. Kvalitativní analýza autorského výukového programu Pravěk – život sběračů a lovců, postaveného na konstruktivistických principech a psychosomatickém zapojení žáků, ukazuje možnosti propojení vzdělávacího a výchovného potenciálu zvoleného výukového tématu. Záznam závěrečné slovní reflexe doplněný fotografiemi živých obrazů ukazuje kognitivní náročnost výuky v širších environmentálních souvislostech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info