Informace o publikaci

Big Data a NoSQL databáze

Autoři

HOLUBOVÁ Irena KOSEK Jiří MINAŘÍK Karel NOVÁK David

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Kniha se zaměřuje na aktuálně velmi důležitou oblast zpracování Big Data a na techniky sloužící k tomuto účelu. Data, která vzhledem k rozsahu, různorodosti a rychlosti nárůstu nelze zpracovávat dosud osvědčenými technologiemi, přinášejí zcela nové problémy, které vyžadují jiné způsoby řešení. Autoři identifikují tyto nové problémy, formulují fundamentální principy zpracování Big Data a dávají je do vztahu se standardními přístupy aplikovanými např. v relačních databázích. Tzv. NoSQL databáze jsou souhrným názvem pro skupinu databázových přístupů, které se zaměřují právě na tuto oblast. Kniha tyto přístupy kategorizuje a sleduje společné a rozdílné vlastnosti těchto skupin databázových technik. Autoři v textu odvozují a popisují množství teoretických principů využívaných nebo využitelných při efektivním a přitom spolehlivém zpracování velkých dat v distribuovaném prostředí.