Informace o publikaci

A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequencec data elucidates phylogenetic relationship among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae).

Název česky Multilokusové vyhodnocení jaderné a mitochondriální sekvenačních dat objasňujících fylogenetické vztahy v rámci evropských ouklejek (Alburnoides, Ciprinidae).
Autoři

STIERANDOVÁ Soňa MENDEL Jan VETEŠNÍK Lukáš HALAČKA Karel VUKIC Jasna ZOGARIS Stamatis VASILEVA Ekaterina

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Molecular Phylogenetic and Evolution
Citace
www http://dx.doi.org/10.1111/17550998.12095
Doi http://dx.doi.org/10.1111/17550998.12095
Klíčová slova Alburnoides, Taxonomy, Phylogeography, mitochondrial and nuclear markers
Popis Fylogenetické vztahy a taxonomie ouklejek (rod Alburnoides) byly zkoumány a porovnávány za použití sekvenační analýzy mitochondriálních a jaderných markerů. Molekulární analýza prokázala 17 euroasijských linií, které se rozdělily do dvou hlavních kládů, nazvaných na základě jejich rozšíření jako Ponto-Kaspický a Evropský. Indelová diagnostika (ß-actin a RP1 marker) a aminokyselinový překlad genu pro cyt b byly shledány jako spolehlivé identifikační znaky pro většinu rozlišených linií. V mnoha případech je linijní bohatost úzce spojena s existencí glaciálních refugií. Byla potvrzena podhodnocenost druhové pestrosti v rámci rodu Alburnoides. Výsledky genetické analýzy podpořily validitu 11 v minulosti morfologicky určených druhů a kromě těchto byly rozpoznány čtyři další fylogenetické linie, jež byly předloženy pro posouzení jejich druhové validity. Distribuční areál nominotypického druhu A. bipunctus s. stricto byl nově vymezen. Dvě divergující linie A. ohridanus a A. prespensis complex byly pozorovány v jihovýchodním jadranském sladkovodním ekoregionu, který byl potvrzen jako “biodiversity hotspot”. A. ohridanus vykazuje vysokou odlišnost od A. prespensis komplexu, který zahrnuje tři sympatrické mitochondriální linie se stejnými jadernými haplotypy. Endemismus byl potvrzen nejméně u sedmi druhů tohoto rodu. Nedostatečná znalost mikroevoluce populací a komplikovaná situace v albánském říčním systému, stejně tak i v Ponto-Kaspické oblasti, vybízí k budoucímu důkladnějšímu prozkoumání těchto regionů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info