Informace o publikaci

Autonomous Decisions of Hybrid IT Systems with Biological Brain

Název česky Autonomní rozhodnutí hybridních IT systémů s biologickým mozkem
Autoři

KRAUSOVÁ Alžběta HAZAN Hananel

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis The presentation introduced technology of a hybrid robot with a biological brain (so called hybrot) including its state-of-the-art and technical constraints. Most important relevant social questions were briefly highlighted. Main focus was put on liability for autonomous behavior of hybrots while comparing hybrots with artificial intelligence. Finally, general legal recommendations were drafted.
Související projekty: