Informace o publikaci

Čas(y) měst: 100 let urbánních studií. V. brněnská konference urbánních studií

Autoři

VACKOVÁ Barbora GALČANOVÁ Lucie FERENČUHOVÁ Slavomíra

Rok publikování 2015
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Rok 2015 je rokem stého výročí vydání článku Roberta Ezry Parka s názvem „The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment“ v American Journal of Sociology. Parkův článek byl jedním z prvních, ne-li úplně prvním textem, které uvažovaly o sociálně-vědním poznávání města jako místa, skrze které je možné nahlédnout „lidskou povahu a sociální procesy“ (Park 1915: 37). Rozsáhlá práce Parka a jeho kolegů a kolegyň na univerzitě v Chicagu, kterou odvedli v následujících desetiletích, se stala inspirací pro další rozvoj nejen sociologie města, ale také urbánní geografie, etnografie či ekonomie, byla impulzem pro další úvahy teoretické i metodologické. Sto let od vydání jednoho z textů, jež představují „klasiku“ urbánních studií, bychom rády pozvaly všechny, kdo se výzkumně a/nebo teoreticky zabývají městem a jeho poznáváním, k účasti na V. brněnské konferenci urbánních studií. Chtěly bychom opět vytvořit prostor pro mezioborovou diskuzi, sdílení poznatků, názorů a zkušeností z výzkumu města. Současně bychom rády otevřely debatu o současné podobě urbánních studií, jejich historii i o tom, kam výzkum města v rámci různých oborů směřuje. Zveme k ní všechny generace badatelů a badatelek z oborů sociologie, geografie, architektury a urbanismu, historie, etnologie, filozofie, antropologie, genderových studií a dalších příbuzných oborů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info