Informace o publikaci

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Autoři

TAUCHEN Jaromír SCHELLE Karel

Rok publikování 2015
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávaznějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm trestným činům, které byly pro svou vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti směřující proti životu a zdraví člověka od počátků až do současnosti se zamýšlí i předkládaná publikace s názvem „Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes“. Je výsledkem práce autorského kolektivu skládajícího se z právních historiků, specialistů na trestní právo z České a Slovenské republiky, jakož i odborníků z trestněprávní praxe (vyšetřovatelů, soudních znalců či lékařů). Publikace je rozdělena do čtyř částí. V první části se její autoři zabývají historií potírání trestné činnosti zamířené proti životu a zdraví, následuje současná česká a slovenská právní úprava a závěr je věnován právní úpravě v některých vybraných státech světa.