Informace o publikaci

Výsledky dlouhodobého sledování po operačním léčení pro symptomatický fibulární diskoidní meniskus v dětském věku

Autoři

JOCHYMEK Jiří PETERKOVÁ Tereza

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova children; adolescents; discoid meniscus; arthroscopy; meniscectomy
Popis Potíže spojené s diskoidním meniskem nepatří mezi časté problémy kolenního kloubu v dětském věku. Většina případů jeho vyskytuje navíc asymptomatická a nepřináší svému nositeli významnější potíže. Diskoidní meniskus je poměrně vzácnou anatomickou abnormitou jeho normálního tvaru. Poprvé byla tato tvarová varieta popsána Youngem, a to již v roce 1889, později pak v roce 1930 Watsonem-Jonesem. Normální meniskus se diferencuje z mezenchymální tkáně v období časného fetálního vývoje. Nejnovější etiopatogenetická teorie vzniku diskoidního menisku je založena na přítomnosti vrozené malformace menisku, ve spojení s regionální femorotibiální dysplazií. Toto zjištění vyvrátilo původní teorii Smillieho, který předpokládal, že diskoidní tvar menisku je součástí přirozeného vývoje, při němž dojde k poruše absorpce centrální části menisku v průběhu jeho diferenciace (3, 21, 24). Výskyt této tvarové abnormity je pro fibulární diskoidní meniskus popisován v rozmezí od 0,4 % do 16,6 % populace. Nižší hodnota vyskytuje různými autory uváděna pro evropskou populaci, vyšší výskyt je pozorován u asijské populace. Pro vzácnější mediální diskoidní meniskus je uváděna incidence 0,06 %-0,3 %. Asi u pětiny pacientů je popsán oboustranný výskyt této tvarové odchylky menisku (21, 24). Existuje řada tvarových variet diskoidního menisku. Nejčastější přitom bývá tvarový typ s neúplným kruhem, se silnou periferní částí a ztenčeným středem.