Informace o publikaci

Chronická žilní insuficience - léčba a prevence

Autoři

POSPÍŠILOVÁ Alena VEVERKOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Chronická žilní insuficience se manifestuje pestrou škálou klinických projevů v závislosti na hemodynamické poruše a většinou je provázena subjektivními symptomy. Léčebným cílem u osob s chronickou žilní insuficiencí je prevence a zamezení fixace žilní hypertenze, redukce otoku, odstranění bolesti, zánétlivých změn, zhojení ulcerací a předcházení recidivám. Proto musí být léčba zaměřena především na oblast makrocirkulace, tzn. na korekci žilní hypertenze, a na oblast mikrocirkulace - snížení aktivace a adherence leukocytů k endoteliálním buňkám. Přístup k léčbě chronické žilní insuficience záleží na stadiu choroby a potížích nemocného. Léčba chronické žilní insuficience zahrnuje postupy konzervativní (venofarmaka, léčbu zevní kompresí a preventivní opatření), radikální (chirurgické a sklerotizační) a jejich kombinace. Volba způsobu léčby vychází z klinického obrazu, precizně diagnostikovaného patologicko-anatomického nálezu doplněného funkčním vyšetřením. Časná léčba a prevence žilní hypertenze a žilního refluxu vedou k redukci symptomů onemocnění, ke snížení rizika vzniku bércového vředu a ke zlepšení kvality života nemocného.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info