Informace o publikaci

Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě

Logo poskytovatele
Autoři

LOJDOVÁ Kateřina

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.orbisscholae.cz/archiv/2015/2015_1_05.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2015.74
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova discipline; indiscipline; power; resistance; student teachers
Popis Výzkumný článek popisuje podoby rezistentního chování žáků 2. stupně základní školy, které zachytili studenti učitelství ve svých denících v průběhu dlouhodobé praxe. Jedná se o chování, které může reprezentovat specifickou podobu nekázně. Na rozdíl od jiných podob nekázně je rezistentní chování interpretováno skrze mikrosociální jevy ve třídě a makrosociální jevy ve společnosti. Studenti na praxi se setkávají se širokou paletou rezistentního chování žáků vůči normám ve škole i vůči kurikulu. Prezentovaný výzkum vychází z kvalitativní analýzy 58 deníků studentů učitelství na praxi. Popisuje typy rezistentního chování žáků, jak je vnímají studenti učitelství na praxi, a zasazuje je do kontextu mocenského uspořádání ve školní třídě. Výsledná typologie popisuje rezistentní chování žáků od pasivní přes aktivní po agresivní rezistenci. Všechny typy rezistence se odehrávají ve dvou mocenských diskursech: didaktickém (vůči učivu) a regulativním (vůči normám ve škole).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info