Informace o publikaci

Fenomén transferu při studiu psychologie

Autoři

ŘEHULKA Evžen

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Transfer (přenos) se v psychologii chápe jako vliv dříve naučené formy chování (dovednosti, vědomosti) na osvojování a vybavování jiné formy chování. Transfer je spojen s otázkou formativního působení učení. Psychologie jako atraktivní vědecká disciplína vzbuzuje u studentů velký zájem a očekávání a je užitečné vědět, jak je obohacuje kognitivně či osobnostně. Orientačními výzkumy jsme zjistili, že výuka psychologie je orientovaná hlavně na znalosti pojmů, méně sleduje mezipředmětové vztahy a minimálně se zabývá osobnostním využitím psychologických poznatků. Transfer (přenos) se v psychologii chápe jako vliv dříve naučené formy chování (dovednosti, vědomosti) na osvojování a vybavování jiné formy chování. Transfer je spojen s otázkou formativního působení učení. Psychologie jako atraktivní vědecká disciplína vzbuzuje u studentů velký zájem a očekávání a je užitečné vědět, jak je obohacuje kognitivně či osobnostně. Orientačními výzkumy jsme zjistili, že výuka psychologie je orientovaná hlavně na znalosti pojmů, méně sleduje mezipředmětové vztahy a minimálně se zabývá osobnostním využitím psychologických poznatků. Transfer (přenos) se v psychologii chápe jako vliv dříve naučené formy chování (dovednosti, vědomosti) na osvojování a vybavování jiné formy chování. Transfer je spojen s otázkou formativního působení učení. Psychologie jako atraktivní vědecká disciplína vzbuzuje u studentů velký zájem a očekávání a je užitečné vědět, jak je obohacuje kognitivně či osobnostně. Orientačními výzkumy jsme zjistili, že výuka psychologie je orientovaná hlavně na znalosti pojmů, méně sleduje mezipředmětové vztahy a minimálně se zabývá osobnostním využitím psychologických poznatků.