Informace o publikaci

Státní fond kinematografie: Dlouhodobá koncepce 2014-2019

Autoři

VORÁČ Jiří RADA STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE 

Rok publikování 2015
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Dlouhodobá koncepce 2014 až 2019 zahrnuje a) základní teze dlouhodobé politiky Fondu, b) strategické cíle a klíčové priority a konkrétní opatření, členěné podle jednotlivých okruhů podpory, c) kritické srovnávací shrnutí stavu před r. 2013, tedy před platností nového zákona.