Informace o publikaci

Das gottgefällige Abenteuer. Eine narratologische Analyse der byzantinischen erbaulichen Erzählungen

Logo poskytovatele
Název česky Bohulibé dobrodružství. Naratologická analýza byzantských vyprávění prospěšných pro duši
Autoři

KULHÁNKOVÁ Markéta

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Předkládaná monografie si klade za cíl komplexní naratologickou analýzu žánru byzantské hagiografie „vyprávění prospěšného pro duši“. Výchozí korpus textů pro výzkum tvoří sedm sbírek ze 4. až 10. století: Historia monachorum in Aegypto, Palladiova Historia Lausiaca, sbírka vyprávění spojených se jménem otce Daniela ze Sketis, Pratum spirituale Ioanna Moscha, dvě sbírky Anastasia Sinajského a příběhy Paula z Monembasie. Analýza využívá zejména metody klasické strukturalistické naratologie obohacené poznatky naratologie diachronní. Jednotlivé kapitoly se věnují struktuře vyprávění a jejímu vývoji, kategoriím prostoru a času a funkcím vypravěče, jeho vztahu k autorovi a hrdinům a práci s narativními rovinami. Zkoumání textů z různých úhlů pohledu ústí do pokusu o nastínění vývoje narativních strategií v žánru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info