Informace o publikaci

Vybrané kapitoly ze sociologie práva: učební text pro bakalářské studium

Autoři

VEČEŘA Miloš URBANOVÁ Martina

Rok publikování 2015
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Studijní pomůcka „Vybrané kapitoly ze sociologie práva“ je určena zejména studentům bakalářských studijních oborů právního zaměření jako výchozí učební text k problematice sociologie práva. Studijnímu zaměření je podřízena přehledně sestavená struktura práce a srozumitelně napsaný text jednotlivých kapitol, které jsou věnovány vymezení sociologie práva a seznámení s jejími hlavními představiteli a směry, sociologickému chápání práva, roli a působení práva v sociální realitě, otázkám sociální deviace a sociální kontroly a metodologickým problémům sociologického výzkumu. Text je na konci každé kapitoly doplněn o kontrolní otázky a v závěru je připojeno několik tematických úryvků z klasických sociologických prací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info