Informace o publikaci

Odraz způsobu užití systému měření výkonnosti v podnikových finančních ukazatelích

Autoři

ŠIŠKA Ladislav

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trendy v podnikání - Business Trends
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Performance; performance measurement systems; financial indicators
Popis Simons (1995) identifikoval dva různé způsoby, jak manažeři mohou použít systémy měření výkonnosti podniku (PMS). Diagnostické použití znamená monitorovat organizační výsledky a korigovat odchylky od předem stanovených standardů výkonnosti. Interaktivní použití PMS je spojeno se zapojením vrcholových manažerů do rozhodovacích aktivit jejich podřízení a takto stimuluje učení a hledání nových příležitostí budoucího růstu. Otázkou je, zda více diagnostické (nebo interaktivní) použití PMS se zrcadlí ve finančních výstupech podniku, konkrétně v jeho rentabilitách a růstových indikátorech. Za účelem zodpovězení předestřené otázky bylo realizováno dotazníkové šetření mezi podniky se sídlem v ČR. Aplikací exploratorní faktorové analýzy byla ze sesbíraných dat extrahována úroveň diagnostického a interaktivního použití PMS. Následně byl způsob použití použit jako nezávislá proměnná při regresním modelování závisle proměnných finančních ukazatelů ROA, ROE, ROS a růst tržeb. Výsledky ukazují, že pouze diagnostické použití PMS statisticky významně ovlivňuje ukazatel ROE a vysvětluje 8 % jeho fluktuací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info