Informace o publikaci

Vliv subjektivní teorie učitele na kvalitu výuky

Autoři

HORKÁ Hana VYSTRČILOVÁ Petra

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova quality of education; nature; culture; biophiled orientation of education; teacher’s subjective theories; ideological dimension of curricula; research
Popis Kvalita výuky je z didaktického pohledu záležitostí reflexe, orientované na cíle, obsah, metodickou (strukturní) a vztahovou dimenzi výuky. Při respektování komponent a charakteristik zakládajících kvalitu výuky se autorky zaměřují na subjektivní teorie učitele jako proměnnou v procesu výuky. Sledují cílové hodnoty v intencích kvalitního vzdělávání, které vycházejí z jiného/nového náhledu na přírodu a kulturu a představují ideovou dimenzi kurikula v rámci řešené problematiky. Po zdůvodnění a vymezení hlavních atributů předkládají výsledky výzkumu, jehož cílem bylo popsat subjektivní teorie vybrané skupiny učitelů o tzv. biofilní orientaci vzdělávání a zjistit, jak se tyto teorie promítají ve výuce. Byla použita technika strukturování konceptů vycházející z polostrukturovaného rozhovoru. Deskripce subjektivních teorií jako výsledek zmapování způsobů přemýšlení učitele o přírodě a kultuře v kontextu výuky je posuzován nejen z hlediska psychodidaktické transformace, ale především z perspektivy ontodidaktické, tj. porozumění ideové strukturaci obsahu v oborech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info