Informace o publikaci

Žarnov ako ukazovateľ života a zániku

Autoři

PRIŠŤÁKOVÁ Michaela

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Úlohou práce bolo preskúmať súvis plošnej distribúcie žarnovov na veľkomoravských hradiskách Pohansko u Břeclavi a Valy u Mikulčic so spôsobom ich zániku. Základná otázka, ktorú sa práca snaží zodpovedať, bola, či je možné na základe koncentrácií nálezov žarnovov určiť spôsob zániku osídlenia. Pri riešení tejto otázky sa okrem plošnej distribúcie sledoval stav zachovania nálezov, pomer fragmentov k celým kusom, sekundárne využívanie žarnovov, kamenná surovina a jej zdroje, počet behúňov a ležiakov. Práca si zároveň pokladá otázku, či je žarnov vhodný artefakt na sledovanie spôsobu zániku osídlenia a aké faktory negatívne ovplyvňujú výsledky analýzy. Metodika na spracovanie zadanej témy nebola predtým vypracovaná, preto sa práca okrem riešenia zadanej úlohy zaoberá aj popisom metódy, aká bola na základe stavu a objemu dát zvolená a aké sú jej výhody a nevýhody. Okrem toho sa čiastočne venuje rôznym problémom a komplikáciám, ktoré nastali počas vyhodnocovania inventára, prepájania a vyhodnocovania dát v programe pracujúcom na báze GIS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info