Informace o publikaci

Discrete Diffusion Equations: An Abstract Model of Spreading of Anything

Název česky Diskrétní rovnice difúze: Abstraktní model šíření čehokoliv
Autoři

POSPÍŠIL Zdeněk PAPOUŠEK Dalibor

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Byly presentovány obecné myšlenky o matematickém modelování v historiografii - model a jeho analýza slouží k dosažení "učené nevědomosti". Model šíření dvou typů raného křesťanství ilustroval předkládanou tezi.
Související projekty: