Informace o publikaci

Tacitní znalosti vzniklé ze sdílení mezi cvičnou učitelkou a studentkou učitelství.

Autoři

CÁSKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V příspěvku byla představena metodologie a výsledky vzniklé z případové studie kvalitativního výzkumného šetření zaměřené na proces sdílení tacitních znalostí mezi studentkou učitelství a její cvičnou učitelkou. Konkrétně šlo o detekci tacitních znalosti, které vznikly z procesu sdílení. Sdílení tacitních znalostí bylo postaveno na jejich vzájemné spolupráci a uskutečňovalo se v modelu učňovství resp. kolaborativního učňovství (Van Velzen et al., 2012). Cvičný učitel přibližuje svoje zkušenostní pozadí v souladu s pozitivním vývojem studentovi profesní přípravy. Data byla získávána hloubkovými rozhovory inspirované metodou čistého jazyka (Lawley & Tompkins, 2000). Výzkum odhalil tři kategorie tacitních znalostí, které mají pro studenta odlišný význam na základě jeho subjektivního pojetí výuky (Mareš, 2013). První kategorie je tacitní znalost, která byla nejenom sdělena, ale i sdílena, to znamená, že je součástí nejenom myšlení studenta, ale projevuje se i v jeho jednání. Druhá kategorie je kategorie, která je součástí studentova myšlení, a ke které se staví pozitivně, ale není projevena v jednání. Třetí kategorie je kategorie, která je projevena v myšlení, ale ke které se staví student negativně. Jednotlivé kategorie byly demonstrovány na ukázkách z rozhovorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info