Informace o publikaci

Reflektované praxe: mezi žitou zkušeností a vyprázdněným pojmem

Název česky Reflective Practice: between lived experience and empty concept
Autoři

PRAVDOVÁ Blanka SVOJANOVSKÝ Petr

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je poukázat na zásadní faktory, jež ovlivňují účinnost učitelských praxí na Pedagogické fakultě MU. Za tímto účelem Rozlišujeme „makro determinanty“, které určují účinnost praxí v rovině institucionální (systémové) a „mikro determinanty“, které určují účinnost praxí v rovině jednotlivých aktérů. V rovině institucionální je pozornost zaměřována na tři základní faktory – počet hodin praxe, reflexe praxe a systémové myšlení. V centru naší pozornosti stojí student, ostatní aktéry chápeme jako přímé a nepřímé podporovatele studenta. Na konkrétních příkladech je ilustrováno, jak institucionální opatření vytvářející podmínky pro reflektovanou praxi mohou v rukách jednotlivých aktérů nabývat různých podob – od formálního splnění zadaných požadavků až po osobní nasazení kreativně využívající nabídnutý potenciál.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info