Informace o publikaci

Predikce kapacit leteckých linek

Autoři

KVASNIČKA Michal TOMEŠ Zdeněk KRČÁL Ondřej STANĚK Rostislav

Rok publikování 2016
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Cílem projektu je odhadnout poptávku po přepravní kapacitě na zvolené trase bez přestupů na základě zadavatelem dodaných a na jeho žádost utajených prediktorů. Projekt zadavateli poskytuje 1) metodiku odhadu a predikce poptávky na jím dodaných datech a 2) vtělení této metodiky do softwarového balíku implementovaného v jazyce R. Odhady ekonometrického modelu ukazují statistickou významnost zařazených prediktorů. Praktická použitelnost modelu však vyžaduje zvýšení kvality vstupních dat dodaných zadavatelem.