Informace o publikaci

Místní poplatky v teorii a praxi

Autoři

PAŘÍZKOVÁ Ivana MÜLLEROVÁ Kristýna

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato monografie vznikla za vzájemné spolupráce studentů doktorského studia a učitelů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Publikace se zaměřuje a věnuje právní úpravě místních poplatků v České republice s aktuálními poznatky z teorie a praxe. Předmětnou materií, kterou se autoři v tomto díle zabývají, je především problematika poplatků v současné etapě ekonomického rozvoje společnosti, která je často spojována i s reformami veřejné správy a v rámci těchto procesů i se změnami financování územních samospráv.
Související projekty: