Informace o publikaci

Biologická léčba revmatoidní artritidy

Autoři

NĚMEC Petr

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova biological treatment; DMARD; remission; rheumatoid arthritis; therapy
Popis Revmatoidní artritida je závažné chronické, autoimunitní, zánětlivé onemocnění, které postihuje přibližně l % populace. Onemocnění je charakterizováno přítomností chronické sy-novitidy, která vede k destrukci kloubní chrupavky, k erozím subchondrální kosti a k rozvoji kloubních deformit. Značná část pacientů má současně mimokloubní příznaky postihující řadu orgánových systémů. Onemocnění zkracuje délku života až o 10 let. Poškození struktur pohybového aparátu přináší nemocným významný pokles fyzických schopností, rozvoj pracovní disability a pokles kvality jejich života. V poslední době jsme svědky bouřlivého pokroku v péči o pacienty s tímto závažným onemocněním. Došlo ke zpřesnění diagnostiky, zejména zavedením nových klasifikačních kritérií pro revma-toidní artritidu. V časné diagnostice onemocnění začaly být využívány moderní zobrazovací metody jako ultrasonografie a magnetická rezonance. Byly popsány prognostické a rizikové faktory, které umožňují identifikovat pacienty s vyšším rizikem nepříznivého vývoje onemocnění. Ke zkvalitnění péče o pacienty s RA přispělo i použití nových kompozitních skórovacích indexů k monitorování aktivity choroby. Zásadní průlom v péči o pacienty s tímto onemocněním však přinesl objev biologických léků a jejich začlenění do léčebného algoritmu RA. Reálným cílem léčby se tak mohla stát remise onemocnění, která byla nově definována. K nově sledovaným cílům léčby patří rovněž zabránění vývoji nevratného strukturálního poškození pohybového aparátu, zabránění rozvoji dlouhodobé pracovní disability a zhoršení kvality života nemocných.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info