Informace o publikaci

Dokazování v trestním řízení – právní, kriminologické a kriminalistické aspekty

Autoři

KALVODOVÁ Věra HRUŠÁKOVÁ Milana

Rok publikování 2015
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kolektivní monografie se zaměřuje na právní, kriminologické a kriminalistické apekty dokazování v trestním řízení. Využívá potenciálu, který předmětné téma skýtá a nabízí čtenářům pohled na vybrané otázky dokazování, v němž se prolínají aspekty juristické, kriminologické i kriminalistické. Věnována je jak teoretickým východiskům a principům dokazování, tak i vybraným důkazním prostředkům a specifikům dokazování některých trestných činů. Její součástí jsou rovněž mezinárodní aspekty dokazování. Zmíněné otázky jsou pojímány optikou historických souvislostí, stavu de lege lata i de lege ferenda.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info