Informace o publikaci

Dnavá artritida - současné možnosti farmakoterapie

Autoři

NĚMEC Petr

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Remedia
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova gout; hyperuricemia; uric acid; allopurinol; febuxostat; colchicine; pegloticase; canakinumab
Popis Dna v širším slova smyslu představuje heterogenní skupinu metabolických onemocněni, pro kterou je charakteristická tvorba a ukládáni krystalů natrium urátu v různých tkáních. Jako hyperurikemii označujeme patologické zvýšení sérové koncentrace kyseliny močové. Dna postihuje přibližně 1-2 % dospělé populace vyspělých zemí a její prevalence v posledních desetiletích narůstá, i přes znalost patogeneze a klinického obrazu onemocněni nebývá často dna diagnostikována správně a včas, léčba onemocnění není správně vedena, což může vyústit v poškozeni struktury kloubů vedoucí k poklesu fyzických schopností a ke zhoršení kvality života nemocných. Hlavním nezávislým rizikovým faktorem vývoje dny je hyperurikemie. Časnou manifestací dny může být akutní dnavý záchvat. Pokud dojde z důvodu depozice krystalů natrium urátu k destrukci struktur pohybového aparátu, označujeme tento stav jako chronickou tofóznídnu. Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou léčbu dny je sníženi sérové koncentrace kyseliny močové pod hodnotu 360 umol/l a její dlouhodobé udrženi, což umožní rozpuštěni urátových usazenin v tkáních a zabrání jejich tvorbě. Článek se zabývá současnými možnostmi léčby jednotlivých stadií dny: léčbou asymptomatické hyperurikemie, akutního dnavého záchvatu, léčbou v interkritickém období a léčbou chronické totožní dny. Nezbytnou součástí léčby symptomatické hyperurikemie je i profylaktická léčba dnavých záchvatů. Zmíněny jsou rovněž nové možnosti léčby hyperurikemie a akutního dnavého záchvatu pomocí pegylované urikázy a inibitoru IL-1beta canakinumabu. Text vychází z aktuálních národních a mezinárodních doporučení k léčbě hyperurikemie a dny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info