Informace o publikaci

Kodex dobré praxe v jazykovém testování - a proč?

Autoři

HULEŠOVÁ Martina

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Spravedlivý přístup k testovaným je nezbytnou podmínkou etického použití jakéhokoli testovacího nástroje. Tvůrce a poskytovatel testu sdílejí zodpovědnost za kvalitu testu a měli by předkládat důkazy o validitě interpretací výsledků a rozhodnutí. Příspěvek se zaměří na otázky, které se v této souvislosti v jazykovém testování objevují, a to z historické perspektivy i z pohledu současného stavu. Na příkladech etických kodexů a principů dobré praxe naznačíme, jaké cesty mohou vést ke spravedlivému testování, a položíme si otázky týkající se potřebnosti etického kodexu a principů dobré praxe v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info