Informace o publikaci

Monitoring kvality certifikované zkoušky z češtiny pro cizince

Autoři

HULEŠOVÁ Martina

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) je připravována v souladu s principy dobré praxe v testování a se standardy (Association of Language Testers in Europe (ALTE), jejímž je ÚJOP UK jako organizace poskytující certifikované zkoušky z češtiny plnoprávným členem. Z tenze mezi reálnou situací a snahou o naplňování principů spravedlivosti, zodpovědnosti a dobré praxe v testování vznikl dlouhodobý projekt interního monitoringu kvality zkoušek, jež usiluje o nalezení cesty, jak v rámci existujících podmínek a možností poskytovat zkoušky odpovídající standardům pro mezinárodní testování. V příspěvku nejprve krátce nastíním, v jakých mantinelech zkouška vzniká a jakými způsoby její tvůrci zajišťují kvalitu. Hlavním tématem příspěvku bude prezentace způsobu průběžného stanovování hraničního skóre modifikovanou metodou Direct Consensus a sestavování ekvivalentních testových verzí, což zahrnuje: výběr a školení posuzovatelů-expertů, posuzování testových úloh panelem expertů, práce s konceptem minimálně kompetentního kandidáta, sestavování testů k předem danému hraničnímu skóru a následné posouzení a statistické analýzy z hlediska validity interpretace výsledků. V závěru naznačím další cesty, kudy se bude monitoring kvality zkoušek CCE dále ubírat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info