Informace o publikaci

Posuzování vlivů na veřejné zdraví

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Institut posuzování vlivů na veřejné zdraví - Health Impact Assessment (HIA) by měl sloužit v procesu posuzování vlivů na životní prostředí jako samostatný nástroj k ochraně veřejného zdraví. Nabízí se však otázka, nakolik je tento institut de lege lata skutečně účinný a vykonatelný.
Související projekty: