Informace o publikaci

Identifikácia zvyškových prvkov kultúrnej krajiny Veľkej Moravy interpretáciou historických máp a leteckých snímok (na príklade okolia Mikulčíc a Kopčian)

Název česky Identifikace zbytkových prvků kulturní krajiny Velké Moravy interpretací historických map a leteckých snímků (na příkladě okolí Mikulčic a Kopčan)
Autoři

KOLEJKA Jaromír BOLTIŽIAR Martin SVATOŇOVÁ Hana VOJTEK Matej VOJTEKOVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografické informácie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Ochrana krajinných území
Klíčová slova Great Moravia; old maps; aerial images; historical and natural indications; interpretation of maps; GIS; remote sensing
Popis Jedno z možných mocenských center Velké Moravy se nacházelo v moravsko-slovenském pomezí v blízkosti obcí Mikulčice a Kopčany v nivě řeky Moravy od 8. do 10. století. K dispozici jsou mapové podklady z tohoto území pocházející nejprve z 16. století. Nicméně, spolehlivé mapy jsou teprve z počátku 19. století. Některé prvky dávné kulturní krajiny mohly přežít hluboké turbulence v území a článek nabízí možnosti k identifikaci některých z nich. Jejich zjištění podporuje nejen analýza starých map, ale také některé indicie v současných tematických mapách, které popisují jednotlivé složky přírody.
Související projekty: